Teenused äri- ja erakliendile

Tugevvoolutööd

 • Kõik elektritööd ja sellega seonduv
 • Elektrikilpide koostamine, paigaldamine, ühendamine. Kaitsmete, lülitite, taimerite, releede lisamine vahetamine, markeerimine, grupeerimine, ühendamine. KNX süsteemid
 • Kaabeldus, toitekaablite paigaldus ja parandus, välisvõrkude ehitus, kaabliredelite ja kaabliteede paigaldus
 • Pistikute ja lülitite paigaldus, veksellülitite ja dimmerite paigaldus
 • Valgustite ja valgusallikate paigaldus, asendamine ja vahetamine.
 • Valgustirennide ja siinide paigaldus
 • Küttesüsteemide ehitus. Põrandate, vihmaveerennide, treppide ja käiguteede küttekaablite paigaldus
 • Potensiaaliühtlustus
 • Maanduspaigaldise ja piksekaitse paigaldise ehitus
 • Ajutise elektripaigaldise ehitus. Ajutiste elektrikilpide paigaldus, ajutise valguspaigaldise ehitus

Nõrkvoolu -ja automaatikatööd

 • Automaatikatööd ja kaabeldus
 • Nõrkvoolutööd ja kaabeldus
 • KNX süsteemide ehitus

Käit, hooldus ja elektripaigaldise nõuetele vastavusse viimine

 • Elektripaigaldiste käit
 • Elektripaigaldiste regulaarne ülevaatus, hooldus ja remont
 • Ohutustehnilise dokumentatsiooni sisse viimine, elektripaigaldiste kaardistamine ja teostusjooniste koostamine jt.
 • Elektrotehnilised -ja valgusmõõdistamised
 • Korralise tehnilise kontrolli korraldamine, nõuetekohasuse tunnistuse väljastamine

HINNAPÄRINGU VORM