Teenused äri- ja erakliendile

Elektritööd

Elektritööd teostades tuleb tagada inimese elu ja tervis, seadmete ning keskkonna ohutus. Meie tehtud tööde puhul on garanteeritud kõrge tase, kogenud personal ning kõik nõutud sertifikaadid. Siin saad tutvuda meie eelnevate tööde ja klientuuriga: firmuselekter.ee/tehtud-tood
Teostatud elektritöödele anname kaheaastase garantii, paigaldatud materjalidele ja seadmetele kehtib valmistajatehase garantii. Hoolduslepingu sõlmimisel pakume kuni kolmeaastast garantiiaega. Hinnapäringu saab esitada siit: https://firmuselekter.ee/hinnakiri/
Elektritööd saab meilt tellida töövõtu korras.
* Allpool on eraldi välja toodud kõik teenused, mida me pakume.
*lepingujärgne töövahekord, kus töövõtja kohustub omal riskil tegema tellija ülesandel mingi töö, kas tellija või omast materjalist ning tellija kohustub nõuetekohaselt tehtud töö vastu võtma ja selle eest tasuma.

Tugevvoolutööd

 • Kõik elektritööd ja sellega seonduv
 • Elektrikilpide koostamine, paigaldamine, ühendamine. Kaitsmete, lülitite, taimerite, releede lisamine vahetamine, markeerimine, grupeerimine, ühendamine. KNX süsteemid
 • Kaabeldus, toitekaablite paigaldus ja parandus, välisvõrkude ehitus, kaabliredelite ja kaabliteede paigaldus
 • Pistikute ja lülitite paigaldus, veksellülitite ja dimmerite paigaldus
 • Valgustite ja valgusallikate paigaldus, asendamine ja vahetamine.
 • Valgustirennide ja siinide paigaldus
 • Küttesüsteemide ehitus. Põrandate, vihmaveerennide, treppide ja käiguteede küttekaablite paigaldus
 • Potensiaaliühtlustus
 • Maanduspaigaldise ja piksekaitse paigaldise ehitus
 • Ajutise elektripaigaldise ehitus. Ajutiste elektrikilpide paigaldus, ajutise valguspaigaldise ehitus

Nõrkvoolu -ja automaatikatööd

 • Automaatikatööd ja kaabeldus
 • Nõrkvoolutööd ja kaabeldus
 • KNX süsteemide ehitus

Käit, hooldus ja elektripaigaldise nõuetele vastavusse viimine

 • Elektripaigaldiste käit
 • Elektripaigaldiste regulaarne ülevaatus, hooldus ja remont
 • Ohutustehnilise dokumentatsiooni sisse viimine, elektripaigaldiste kaardistamine ja teostusjooniste koostamine jt.
 • Elektrotehnilised -ja valgusmõõdistamised
 • Korralise tehnilise kontrolli korraldamine, nõuetekohasuse tunnistuse väljastamine

HINNAPÄRINGU VORM