ELEKTRIPAIGALDISTE KÄIT JA HOOLDUS

Elektrikäit

Elektrikäit teenust võib pakkuda isik, kellel on selleks tööks vajalikus mahus tehnilisi ja ohutusalaseid teadmisi ning kogemusi. Meil on vastavad registreeringud majandustegevuse registris  (MTR) kui ka personal, kes on läbinud vastavad koolitused. Samuti on meie töölistel pikaajaline kogemus elektritööde juhtimisel, teostamisel ning elektrikäidu korraldamisel ja käidujuhtimisel. Teostame mistahes pingega elektripaigaldise käidutöid A pädevuse piires.*

*Pädevustunnistused jagunevad A-, B-, B1- ja C-klassi pädevustunnistusteks sõltuvalt elektri- ja käidutöödest, mille juhtimiseks tunnistus annab õiguse. A-klassi pädevustunnistus annab õiguse juhtida elektri- ja käidutöid ning teha tehnilist kontrolli mis tahes tehniliste näitajatega elektripaigaldises.

Pakume alljärgnevaid teenuseid:

 • Elektripaigaldise käit / elektrikäit – elektripaigaldise käitu ja käidujuhtimist teostame vastavalt paigaldise kohta koostatud käidukavale
 • Elektripaigaldiste regulaarne ülevaatus, hooldus ja remont
 • Ohutustehnilise dokumentatsiooni sisse viimine, elektripaigaldiste kaardistamine ja teostusjooniste koostamine jt.
 • Elektrotehnilised -ja valgusmõõdistamised
 • Elektripaigaldise nõuetekohasuse audit – korralise tehnilise kontrolli korraldamine, nõuetekohasuse audit i teostamine, mille alusel väljastatakse elektripaigaldise nõuetekohasuse tunnistus
 • Turvavalgustus – turvavalgustuse hooldus ja testimine
 • Avariivalgustus – avariivalgustuse hooldus ja testimine
 • Evakuatsioonivalgustus – evakuatsioonivalgustuse hooldus ja testimine
 • Piksekaitse ja piksekaitsesüsteemide hooldus
 • Suitsuluukide hooldus
 • Generaatori jt. varutoiteseadmete hooldus
 • Alajaama käit ja hooldus

HINNAPÄRINGU VORM