ELEKTRIPAIGALDISTE KÄIT JA HOOLDUS

Elektripaigaldise käit, käidukorraldus, käidujuhtimine, hooldus ja elektripaigaldise nõuetele vastavusse viimine

Pakume alljärgnevaid teenuseid

 • Elektripaigaldise käit / elektrikäit – elektripaigaldise käitu ja käidujuhtimist teostame vastavalt paigaldise kohta koostatud käidukavale
 • Elektripaigaldiste regulaarne ülevaatus, hooldus ja remont
 • Ohutustehnilise dokumentatsiooni sisse viimine, elektripaigaldiste kaardistamine ja teostusjooniste koostamine jt.
 • Elektrotehnilised -ja valgusmõõdistamised
 • Elektripaigaldise nõuetekohasuse audit – korralise tehnilise kontrolli korraldamine, nõuetekohasuse audit i teostamine, mille alusel väljastatakse elektripaigaldise nõuetekohasuse tunnistus
 • Turvavalgustus – turvavalgustuse hooldus ja testimine
 • Avariivalgustus – avariivalgustuse hooldus ja testimine
 • Evakuatsioonivalgustus – evakuatsioonivalgustuse hooldus ja testimine
 • Piksekaitse ja piksekaitsesüsteemide hooldus
 • Suitsuluukide hooldus
 • Generaatori jt. varutoiteseadmete hooldus
 • Alajaama käit ja hooldus

HINNAPÄRINGU VORM